Landskabsplaner for kommuner, firmaer, private ejendomme m.m. 

Vi tilbyder at udarbejde natur- og landskabsplaner for større og mindre områder og ejendomme. Det kan være rekreative områder, hvor der både tages hensyn til befolkningens muligheder for aktivitet samt naturoplevelser i området. Det kan også være naturvenlig udformning af industriområder, boligområder, ferieområder, parker, kursuscentre, regnvandsanlæg samt private ejendomme, hvor ejeren ønsker at optimere herlighedsværdierne, æstetikken og oplevelsesmulighederne i landskabet. Herunder f.eks. naturpleje, rydning af krat, afgræsning, skov og beplantninger, stier og andre opholdsarealer, anlæg af vådområder etc.

Udover planlægningen tilbyder vi også at tage ansvaret for selve udførelsen, som sker ved hjælp af underleverandører som entreprenører, skovservice, anlægsgartnere, hegnsfirmaer m.v.