Landbrug: Naturplaner og projekter for ”den lille natur” i agerlandet.

Vi tilbyder at hjælpe landmænd og andre med projekter til gavn for især ”den lille natur” som levende hegn, krat, småsøer, ”naturstriber” i markerne, afgræsning af marginaljorder, etc. Her kan dyrelivet ofte fremmes betydeligt med små tiltag, og som tilmed kan give klare jagt- og vildtmæssige fordele. 

Se artikel fra avisen Landbrug Syd

Desuden tilbyder vi at lave naturplaner for landejendomme på bedriftsniveau omfattende beskrivelser af lovmæssige beskyttelseszoner, flora/fauna, natur-elementer samt forslag til pleje og nyudvikling af ejendommens naturelementer.

Se en naturplan