Udførelse af natur- og landskabsprojekter

Vi tilbyder at planlægge og gennemføre projekter indenfor naturbeskyttelse. Det kan være naturgenopretning i bred forstand som naturpleje på tilgroede enge og overdrev for at fremme den naturlige flora, det kan være vandhulsprojekter m.h.p. at fremme sjældne og truede paddearter, anlæg af søer og andre vådområder o. lign., vådområder, m.m.