Undersøgelser af dyre- og planteliv

Vi tilbyder at planlægge og udføre undersøgelser af forekomster af vilde dyr og planter. Det kan være en kommune, der skal vide hvordan bevaringstilstanden for sjældne rødliste-arter er i et givet område, det kan være et bygge- og anlægsprojekt, som ved planlægningen skal tage hensyn til den eksisterende flora og fauna, undersøgelser af sjældne dyr og fugle med opfølgende forvaltningsplaner o. lign.