Naturvenlig forvaltning af råstofgrave

Råstofgrave rummer ofte betydelige naturværdier i form af sjældne dyr og planter. Vi tilbyder rådgivning om naturvenlig forvaltning af aktive råstofgrave samt efterbehandlingsplaner med sigte på natur og rekreative værdier og interesser.